20 feb

 

 


Kto všetko sa podieľa na celom svadobnom dianí?      Vráťme sa k samotnej príprave a konkrétnym úlohám, ktoré čakajú snúbencov a svadobných rodičov.
     Pripomínam, že nasledujúce riadky sú len dobre mienené rady, ktoré doporučujeme akceptovať!

 • 1, Prvá družica, (slobodná deva - sestra ženícha, alebo nevesty , prípadne kamarátka). Úlohou prvej družice je odprevadiť mladého zaťa k neveste a následne na obrad. Mali by sa viesť spolu v aute. Pozn.: 
       Býva zvykom, že ženícha odprevádza ku obradu svadobná mama. Prvá družica by mala mať hlavné slovo medzi družicami, organizovať výzdobu áut a pripínanie pierok svadobným hosťom. Tiež je nápomocná pri večernom programe, ktorý organizuje starejší. (súťaže, hry, snímanie pierka zaťovi po polnoci)

  2, Prvý družba, (slobodný mládenec - brat nevesty, alebo ženícha, prípadne kamarát). Úlohou prvého družbu je hľadanie nevesty po príchode svadobného sprievodu k neveste. Môže mať spoločníkov. Na hľadanie nevesty ich pripraví starejší. Jeho úlohou je sprevádzať nevestu až k obradu. Pozn. Môže ju viesť aj svadobný otec. Zapája sa do programu a pomáha pri snímaní vienka po polnoci.

  3, Krstná mama, (niekedy birmovná), má za úlohu pomáhať pri odievaní nevesty a sníma vienok v prípade, že tak nerobí družba. (záleží od zvykov v danej oblasti)(rosy, venčeka a pod.) vyberá do misy peniaze, ktorými hostia prispievajú na venček. Niekde býva zvykom, že počas tancovania vykrúcanky krstný otec, ešte s niekým z hostí pohostí tancujúcich páleným a tzv.radostníkmi.

  4, Krčmár - pokiaľ na občerstvenie nedohliada obsluhujúci personál, ale má ho rodina zakúpené a odložené vo svojom skladíku, je potrebné určiť niekoho, kto bude tento tovar priebežne nosiť na stoly podľa potreby.

  5, Starejší - predpríprava snúbencov pred sobášom, organizovanie svadobného sprievodu počas oficiálnej časti. Dozeranie na zachovanie zvykov, sprievodná reč, organizovanie večerného programu, dohliadanie na celý priebeh akcie. Na záver poďakuje a uzavrie zábavu.

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /hosting/jewel.sk/plugins/content/jhimagepopup/jhimagepopup.php on line 108
 •  JEWEL SK - hudobná skupina 
 • Vierka Triznová - Giertlová
 • +421 905 936 833
 • vierka@jewel.sk
 •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica