Feature

15 feb

Hudobná skupina JEWEL SK
Hudobná skupina JEWEL SK - Vierka a Jojo

Manažér skupiny, speváčka, starejšia, konferencier:
Vierka Triznová, rod. Giertlová 
Adresa: Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica 
Tel. / Email / WWW: +421 905 936 833 / vierka @ jewel.skwww.jewel.sk

Klávesák, harmonikár, spevák a tech. vedúci:
Jozef Mališ
Adresa: Unionka 8805/80, 960 01 Zvolen
Tel. / Email / WWW: +421 911 439 909 / jojo @ jewel.sk / www.jewel.sk

Kedy, prečo a ako vznikol JEWEL SK?

      Bola to naša reakcia, na "finančne veľmi výhodnú" ponuku účinkovať na Silvestrovskej zábave v Nemecku, ktorú sme dostali v októbri 1999. V priebehu troch mesiacov sme dokázali urýchlene nacvičiť pomerne veľmi obsiahly repertoár skladieb.
      Aj keď potom z Nemeckej ponuky na poslednú chvíľu zišlo, ako náhradné riešenie sme si vybrali hranie v Prievidzskom hoteli Régia. Dosiahnutý vynikajúci výsledok z hrania v nás upevnil rozhodnutie venovať sa tejto činností. 

       Čo ale tomu predchádzalo, to a ďalšie, sa dočítate v tomto článku o nás. 

 Čo predchádzalo vzniku JEWEL SK?

       K hudbe som sa dostal ako 21 ročný, keď som v druhom ročníku nadstavby dopravnej škole v Trnave, býval na priváte so spolužiakom Braňom L. zo Zl. Moraviec, ktorý mal v tom čase  za sebou 6 ročnú muzikantskú kariéru ako gitarista. Za tri mesiace som sa ale od neho na gitare zdokonalil tak, že som začal špekulovať nad vytvorením kapely. Namotivoval som a zapálil do hudby kamaráta z rodnej dediny Horné Hámre, a on na basgitare a ja na gitare sme cez víkendy začali nacvičovať prvý repertoár. Po skončení školy som sa zamestnal v Preglejke Žarnovica, a po práci sme, cez letné mesiace miesto dovolenky, trávili pri nácviku. Pribrali sme do kapely ďalších muzikantov, pozháňali aparatúru, a v októbri sme hrali prvú dedinskú zábavu.
      Z muzikantského pohľadu to asi nebola nejaká veľká sláva, ale ľudí sme zaujali, a začali sa množiť prvé objednávky na hudobné produkcie. Nemá ďalej zmysel už rozoberať moju hudobnú kariéru, lebo toto je portál o skupine JEWEL SK, ale len spomeniem, že do roku 1992 som nazbieral dosť muzikantských skúseností. Potom som mal 5 ročnú prestávku zo zdravotných dôvodov, no a keď som si vďaka informáciám o pozitívnom myslení, s ktorým som sa prvý raz zoznámil na jeseň 1996, znovu nadobudol zdravie, s ním prišla i chuť do hrania. Kúpil som si gitaru a začal trénovať.
      Problém však nastal keď som zistil, že ako gitarista som sa už v roku 1997 nemal v ktorej kapele uplatniť, lebo za 8 rokov od nežnej revolúcii sa všetky rozpadli z dôvodu, že prestali existovať dedinské zábavy. Tak som si zrazu uvedomil, že ak si chcem ešte zahrať musím presedlať z gitary na klávesy - samohrajku, a uplatniť sa ako samostatný muzikant. A tak som odznova začať trénovať na klávesoch, lebo s nimi i sám môžem hrať dostatočne kvalitne hrať piesne, na ktoré sa ľudia naviac bavia: "ľudovky, repete, country, starý československý pop, atď..."
      Po práci som si na nej dennodenne 9 mesiacov nacvičoval repertoár skladieb, a následne som si našiel reštauráciu Arkádu v Banskej Štiavnici, ktorej majiteľ preferoval takéto víkendové hrania jedného muzikanta pred diskotékou, a tam som sa po víkendoch 2 roky zdokonaľoval v hre na klávesy. 

      Tiež som chcel aby sa aj Vierka, s ktorou som od leta roku 1990 žil v partnerskom vzťahu, zapojila do nácvikov a založili kapelu, ale tá nechcela o tom ani počuť. Tri roky som ju márne prehováral, až mi v októbri 1999 zavolal kamarát - muzikant z Nemecka, či by som nechcel aj so speváčkou hrať na Silvestrovskej zábave v Nemecku, za finančne veľmi výhodnú ponuku. 
     Pretože som speváčku nemal a inú nepoznal, prezradil som kamarátovy, že Vierka spievať vie, len nechce a ten ju dokázal za 5 minútový telefonický rozhovor namotivovať do nácvikov spevu tak, že v priebehu troch mesiacov sme dokázali urýchlene nacvičiť pomerne veľmi obsiahly repertoár skladieb.
     Ani sa teraz tomu veľmi nečudujem, že dennodenný nácvik mal taký rýchly spád, lebo Vierka je tvz. zázračné dieťa a má poklad v hrdle. Farba hlasu, prejav, intonácia, výslovnosť, čistota a prirodzený rytmus, atď...., ona už od začiatku bola rodenou speváčkou, čo ja, v porovnaní s ňou, som musel desaťročia sa pracne zdokonalovať. Vážne, ja po 20 ročnom pôsobení v kapelách, som sa musel naozaj veľmi snažiť, aby jej vtedy ako tak vyrovnal. Ale naše zafarbenia hlasov sa nám k sebe výnimočne hodí, a tak i po tejto stránke je hudobná skupina JEWEL SK naozaj veľký klenot. 

     No a keď potom z Nemeckej ponuky na poslednú chvíľu zišlo, ako náhradné riešenie sme si vybrali hranie v Prievidzskom hoteli Régia.
     Určite si spomínate, že Silvester 2000 predstavoval vstup do nového tisícročia a vyvolal eufóriu, ktorá sa odrazila i na pompéznosti jeho osláv. I v Régii sa vtedy o dobrú náladu pre niekoľko stovák ľudí starali štyri kapely. 

     Pre nás ale najdôležitejšie bolo to, že aj keď sme boli len "čerstvo vzniknutá skupina", uspeli sme zo všetkých najlepšie a ohlasy na náš výkon boli viac než veľmi priaznivé. 
     Prečo to bolo pre nás tak dôležité?
     Lebo tento úspech nás podporil v rozhodnutí: "naplno sa venovať hudbe ako duo JEWEL SK".

     Teraz viem, že ani inak to nemohlo dopadnúť, lebo ja mám výnimočný cit pre nastavenie hudobnej techniky, a aj z každej aparatúry, aby dobre znela, viem dostať maximum a často krát i viac. Tiež obaja máme výnimočný cit pre výber skladby, ktorá sa v danom momente zábavy najviac hodí, aby nálada publika gradovala. A tiež vieme vyzvať ľudí na spoluprácu do najlepšieho možného výsledku, ktorý robí všetkých šťastnými. A to sú v tomto hudobnom odbore devízy - klenoty, naozaj, len tých najlepších.


 

Prečo sa zmenili naše plány? 

   Určite poznáte ľudové porekadlo, že: 
    "Človek mieni a Pán Boh mení!",  ktoré i v našom prípade platilo na 100%. 


    A tak nám Silvester 2000 nadelil iné plány do budúcnosti, prekvapenie i radosť, a to:
    "O deväť mesiacov neskoršie dcéru Michalku."

    Jej príchod tak, zákonite, zmenil naše vtedajšie predsavzatie, že budeme cez agentúry hrávať v zahraničných baroch, ako sme plánovali.

     Je rok 2017 a po celý ten čas sme, ako hudba, účinkovali len po stredoslovenskom kraji na rôznych súkromných a verejných akciách.
    Neboli to ľahké roky, hlavne prvé 4 roky, lebo z muzikantského pohľadu je to prostredie:
    "o ktorom sa jeho znalci vyjadrujú, že v súčasnosti sa v ňom existovať nedá tak, aby finančne niekoho takéto hudobné produkcie uživili".
     Ich názor sa "našťastie pre nás" nepotvrdil a ani nemohol, lebo vďaka pozitívnemu mysleniu, sme prekonali hranicu oddeľujúcu mínusu od ziskou. Ak sme chceli prežiť, museli sme dosiahnuť na každom hraní vždy jeho taký pozitívny výsledok, ktorý by nám zabezpečil po nás zákaznícku žiadanosť, a tým i, aj keď malú, ale finančnú prosperitu.
     A to sa nám podarilo. 


 

Ako si zabezpečujeme prosperitu? 

     Takmer všetci môžeme súhlasiť s názorom, že súčasné Slovensko je na prosperovanie v ktorejkoľvek oblasti ťažká krajina.

     Je to preto, lebo dnes je tu iná, nová doba a tá si vyžaduje nové riešenia vzniknutých situácii.
     My sme dokázali nielen prežiť, ale neustále z roka na rok lepšie prosperujeme a rozvíjame sa.
     Naučili sme sa, že len cez naše pozitívne myslenie sme pánmi situácií a len od jeho sily a  kvality závisí, či sa nám v živote darí alebo nie.

     V súčasnosti už nestačí, ak sa len čosi odborné naučíte, napr. ak nacvičíte repertoár, urobíte kvalifikáciu, vychodíte školu, naučíte sa zopár obchodníckych fráz, trikov a pod.
      Musíte sa naučiť ako to, čo ste sa naučili, môžete správnym spôsobom predať.
     Toto pravidlo platilo a platí všeobecne pre každého, vo všetkom a všade. A dnes oveľa viac, ako kedykoľvek predtým.

     I náš úspech skupiny vďačí z 80% poznaniu týchto vedomostí z pozitívneho myslenia, a len z 20% nášmu muzikantskému umeniu.
     Preto, keď chceme mať stálu prosperitu, museli sme počas uplynulých rokov (a neustále musíme) študovať i oblasť "pozitívneho myslenia" aby sme sa tak naučili správnym spôsobom a s úspechom predať to, čo vieme z hudby.
      A či sme dobrí žiaci, o tom pravdivo vypovedajú dosiahnuté výsledky za 17 rokov nášho učinkovania ako hud. skupiny JEWEL SK.

P.S. Veríme, že naše zverejnené skúsenosti pomôžu mnohým z vás. 


 

Prečo Škola pozitívneho myslenia? 

          Predpokladám, že už si niektorí z Vás položili otázku, prečo sa na našom portále www.jewel.sk nachádzajú stránky: Školy pozitívneho myslenia (tú sme ale premenovali na: "Šťastný Svet"), I táto je o nás, hoci prezentujú dve odlišné oblasti informácií, ale obe potrebujeme k úspechu. Pravda je taká, že k tomuto zámeru nás vedú dva hlavné dôvody:

     Jeden je ten, aby sme sa Vám ako hudobná skupina prezentovali a predstavili čo robíme, a rozdelili sa s vami o naše skúsenosti z tejto oblasti.
     Preto sa tu zoznámite s našimi súčasnými aktivitami z hudobnej oblasti i s našimi plánmi do budúcnosti. Zároveň Vás na nej chceme potešiť aj piesňami z nášho CD. Ak sa Vám zapáčia, tak si ich v súčasnosti zadarmo stiahnite a berte to ako našu vďaku za to, že ste nás navštívili.

     Druhú oblasť informácií (hlavnú stránku nášho portálu) sme pomenovali Šťastný Svet a píšeme v nej o sile a moci šťastia a pozitívneho myslenia, lebo práve oni sú základným kameňom každého, (i nášho) šťastia, a potom môže prísť aj zdravie, úspechy a finančná prosperita.
     Súčasne Vám tu na našich výsledkoch, ako aj na výsledkoch iných ľudí ukážeme, aký nádherný môže život byť.

     Ale najväčší dôraz budeme postupne venovať odovzdávaniu, vlastnými skúsenosťami overeným, informáciám ako byť: "šťastný" aj iným, aby sme tak pomohli všetkým, ktorí sa chcú zaradiť medzi šťastných a zdravých, úspešných a finančne nezávislých.  


 

Čo sme si stanovili do budúcnosti? 

     V budúcnosti radi by sme vystúpili na tie najvyššie priečky, lebo sme pevne presvedčení o tom, že je to v našich hudobných nadaniach a možnostiach.
     Súčasne vychádzame i z presvedčenia ktorú nám dáva sila pochádzajúca zo štúdia pozitívneho myslenia.

     Nie, že by sme boli málo šťastní s tým čo máme, a čo robíme. Robíme to, čo nás najviac baví, a ešte nás to i uživí, a s tým sa môže pochváliť len málo kto. Ale naše ciele vychádzajú z túžby ukázať na výsledkoch výhodnosť týchto pozitívnych vedomostí. Vieme, že každému, kto sa chopí tejto šance, bude od života nadelených výhod, (i bohatstva), o akých sa možno teraz ani neodváži snívať.

      Opakujeme a zdôrazňujeme!
      Sme pevne presvedčení o správnosti tejto cesty, a preto budeme po nej kráčať dovtedy, až kým nevystúpime na tie najvyššie stupne popularity a ekonomickej prosperity, aby sme na základe výsledkov jednak potvrdili jej správnosť a zároveň ju, pre Vás, čo najviac zviditeľnili. 

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /hosting/jewel.sk/plugins/content/jhimagepopup/jhimagepopup.php on line 108
  •  JEWEL SK - hudobná skupina 
  • Vierka Triznová - Giertlová
  • +421 905 936 833
  • vierka@jewel.sk
  •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica